www.indochinaontour.com
 
  ทัวร์พม่า ธค.56 และ กพ.57
เมืองหงสาวดี วังบุเรงนอง พระธาตุมุเตา พระไฝเลื่อน เจดีย์ไจ้ปุ่น เมืองไจทิโย พระธาตุอินทร์แขวน
สิเรียม เจดีย์กลางน้ำ ย่างกุ้ง พระนอนตาหวาน ชเวดากอง
 
ทุกภาพในเว็บไซต์ indichinaontour.com เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ
Copyright © PHOTO WORLD TOURS & TRANSPORT LTD.,PART , All Rights Reserved.


เมืองหงสาวดี หรือเมืองพะโค (รัฐมอญ)เมืองหงสาวดี หรือเมืองพะโค (รัฐมอญ) เมืองที่คนกรุงศรีอยุธยาต้องจดจำมาตั้งแต่สมัยครามช้างเผือก พ.ศ.2106
สมัยที่พระเจ้าตะเบงชเวตี้เป็นกษัตริย์แห่งกรุงหงสาวดียกทัพมาตีกรุงศรีฯเป็นครั้งแรก และสมเด็จพระสุริโยทัยขาดคอช้าง
ซึ่งหลังจากนั่นอีกไม่กี่ปี กรุงศรีอยุธยาก็ตกเป็นเมืองขึ้นแก่พม่าในสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง (พ.ศ.2112)

  วัดไจ้คะวาย เมืองหงสาวดี เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม สอนทั้งทางโลกและทางธรรม จบจากที่นี่ก็สึกไปประกอบอาชีพได้
โรงเรียนพระแห่งนี้ยังขาดแคลนปัจจัยอีกมาก เช่นข้าวสาร อุปกรณ์การเรียน เช่นยางลบ สมุด ดินสอ ฯลฯ ใครอยากทำบุญให้ได้ประโยชน์จริง
ก็ต้องมาทำบุญที่วัดนี้ และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวไทยจะต้องรู้จัก เนื่องจากอยู่ในเมืองหงสาวดี ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวอิ่นๆ
  
  

  

  

ความเชื่อของผู้นำการปฏิวัติประเทศไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ที่ยังเดินทางมาทำพิธีสเดาะเคราะห์ เสริมบารมีกันถึงประเทศพม่า


เจดีย์ใจ้ปุ่น 


เจดีย์ชเวมอดอ(พระธาตุมุเตา)


พระธาตุชเวมอดอ หรือที่ชาวไทยเรียกตามชาวมอญว่าพระธาตุมุเตา พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองหงสาวดี (ในดินแดนของมอญ)
สมัยประวัติศาสตร์พระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ทั้งมอญและพม่าจะต้องมาทำพิธีบวงทรวงสักการะก่อนออกรบ
รวมทั้งเมื่อครั้งที่พระเจ้าตะเบงชเวตี้ และพระเจ้าบุเรงนอง ก่อนยกทัพมาตีกรุงศรีฯ ก็ต้องมาทำพิธีบวงสรวงเช่นกัน

  

ยอดเจดีย์หักลงมาเมื่อครั้งเกิดแผ่นดินไหวเมื่อ พ.ศ.2460 (5 July 1917)รัฐบาลพม่า สร้างพระธาตุเจดีย์จำลองขนาดเล็กครอบเจดีย์องค์เดิมที่หักลงมาพระธาตุมุเตาแรกเริ่มนั้นสร้างโดยพ่อค้าชาวมอญเมื่อพ.ศ.1525 แต่หลังจากพม่าได้ยึดรัฐมอญ หรือเมืองหงสาวดีไว้ครอบครอง
กษัตริย์พม่าองค์ต่อๆมาได้บูรณะพร้อมกับเสริมให้เจดีย์สูงขึ้น จนปัจจุบันพระธาตุมุเตาเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า
หรือสูง 98 เมตร(สูงกว่าเจดีย์ชเวดากอง 84 เมตร)

(

พระธาตุมุเตามีอายุ 1032 ปี (สร้างครั้งแรก พ.ศ. 1525)
สมัยที่พระองค์ดำ(สมเด็จพระนเรศวร)ถูกจับเป็นเชลย ก็เคยมากราบไหว้นมัสการ

 
Copyright © PHOTO WORLD TOURS & TRANSPORT LTD.,PART , All Rights Reserved.


PHOTO WORLD TOURS & TRANSPORT LTD.,PART
1/109 Moo 9 Soi Pibulsongkram 6, Pibulsongkram Rd.,
Nonthaburi 11000, Thailand LICENCE 11/1064
TEL : 02- 966-7531-2 FAX : 02-966-7532

1/109 หมู่ 9 ซ.พิบูลสงคราม 6 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 แผนที่
URL : http://www.indochinaontour.com
E-mail : indochinaontour@gmail.com