www.indochinaontour.com
 
  ทัวร์พม่า ธค.56 และ กพ.57
เมืองหงสาวดี วังบุเรงนอง พระธาตุมุเตา พระไฝเลื่อน เจดีย์ไจ้ปุ่น เมืองไจทิโย พระธาตุอินทร์แขวน
สิเรียม เจดีย์กลางน้ำ ย่างกุ้ง พระนอนตาหวาน ชเวดากอง
 
ทุกภาพในเว็บไซต์ indichinaontour.com เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ
Copyright © PHOTO WORLD TOURS & TRANSPORT LTD.,PART , All Rights Reserved.


 พระราชวังหงสาวดี (วังบุเรงนอง) เมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโค
พระราชวังกัมโพชธานี หรือพระราชวังหงสาวดี
สร้างจากจินตนาการณ์ของนักประวัติศาสตร์ยุคปัจจุบันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนเข้าไปภายในวังพระราชวังกัมโพชธานี ( Kamboza Thadi Palace, Kanbawzathadi Palace) พระราชวังแห่งเมืองหงสาวดี (พะโค)
ของพระเจ้าบุเรงนอง เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของพระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา)
สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2109 ซึ่งเป็นปีที่ 15 ของการครองราชย์ของพระองค์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระองค์เรืองอำนาจสูงสุด
พระองค์ตัดสินพระทัยเผาพระราชวังเก่าไปเนื่องจากมีการกบฏ พระราชวังกัมโพชธานีสร้างขึ้นโดยใช้แรงงานจากประเทศราชต่าง ๆ
และพระองค์โปรดให้ใช้ชื่อประตูต่าง ๆ ทั้งหมด 20 ประตู ตามชื่อของแรงงานประเทศราชที่สร้าง
เช่น ประตูทางตอนเหนือปรากฏชื่อ ประตูโยเดีย (อยุธยา) ประตูตอนใต้ชื่อ ประตูเชียงใหม่
อีกทั้งยังมีพระตำหนักของพระสุพรรณกัลยา องค์ประกันที่ตกเป็นเชลยและกลายเป็นมเหสีองค์หนึ่งของพระองค์ด้วย

  

พ.ศ. 2533 รัฐบาลพม่าได้ขุดค้นพบซากของพระราชวังที่เหลือเพียงแค่ตอไม้ที่โผล่พ้นดินออกมาเท่านั้น และได้มีการเร่งสร้างพระราชวังจำลอง
องค์ใหม่ขึ้นมา ฉาบด้วยสีทองทั้งหลัง ทั้งที่พื้นดินบริเวณโดยรอบได้ขุดพบโบราณวัตถุต่าง ๆ มากมาย ซึ่งเชื่อว่ายังมีอยู่อีกจำนวนมาก
ที่ยังไม่ถูกขุดขึ้นมา แต่ได้ถูกทางการสร้างพระราชวังทับลงไปแล้ว แต่ซากไม้ที่ใช้สร้างพระราชวังแต่ครั้งอดีตที่ยังหลงเหลืออยู่ได้ถูกจัดแสดง
ซึ่งไม้แต่ละท่อนมีตัวอักษรจารึกอยู่ว่าเป็นผลงานของเมืองใด ภายในพระราชวัง มีพระราชบัลลังก์ที่มีชื่อว่า "บัลลังก์ภุมรินทร์"
หรือ "บัลลังก์ผึ้ง" ซึ่งสร้างขึ้นมาจากคติเรื่องจักรวาลตามความเชื่อของศาสนาฮินดู
ปัจจุบัน พระราชวังกัมโพชธานีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของหงสาวดีและประเทศพม่า

  

อาณาจักรหงสาวดีมีความยิ่งใหญ้ในยุคประวัติศาสตร์ กษัตริย์บุเรงนอง ในราชวงศ์ตองอูที่ได้รับฉายาว่า "ผู้ชนะสิบทิศ"
สามารถรวบรวมหัวเมืองต่างๆของพม่าให้เป็นปึกแผ่น และยังบุกไปยึดเมืองอื่นๆให้มาเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดี
ได้แก่ ลาวล้านช้าง ไทยใหญ่ เขมร ญวน อยุธยา ล้านนาเชียงใหม่ราชรถซากไม้จากวังเก่าเมื่อหลายร้อยปีก่อน

 
Copyright © PHOTO WORLD TOURS & TRANSPORT LTD.,PART , All Rights Reserved.


PHOTO WORLD TOURS & TRANSPORT LTD.,PART
1/109 Moo 9 Soi Pibulsongkram 6, Pibulsongkram Rd.,
Nonthaburi 11000, Thailand LICENCE 11/1064
TEL : 02- 966-7531-2 FAX : 02-966-7532

1/109 หมู่ 9 ซ.พิบูลสงคราม 6 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 แผนที่
URL : http://www.indochinaontour.com
E-mail : indochinaontour@gmail.com