www.indochinaontour.com

 

ภาพชุดล่องเรือแม่น้ำโขง สู่หลวงพระบาง
ภาพชุดเมืองหลวงพระบาง มรดกโลก
ภาพชุดเที่ยวลาวใต้ เมืองปากเซ น้ำตกหลี่ผี คอนพะเพ็ง
 
ภาพชุดเมืองเวียงจันทน์

ภาพชุดเมืองวังเวียง

ออกไปหน้าแรก บทความ

(ต่อ)


การรวมประเทศลาวของฝรั่งเศส เท่ากับว่าได้ทำประเทศกลับมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง โดยมีกรุงเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวง 

ไทย-ลาว บ้านพี่เมืองน้อง

ประเทศไทยมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศลาวจากทิศตะวันตกลงไปถึงทิศใต้ของประเทศลาวเป็นระยะทาง 1754 กม.  คนไทยทั้งจากภาคเหนือและภาคอีสานมีการติดต่อค้าขายและไปมาหาสู่กับประเทศลาวมาเป็นเวลาหลายร้อยปี  ภาษาที่ใช้พูดและภาษาเขียนก็คล้ายคลึงกัน  คนไทยและคนลาวจึงพูดคุยกันรู้เรื่องกันเป็นส่วนใหญ่

ปัจจุบันไทยและลาวได้เปิดด่านชายแดนถาวรจำนวน 6 แห่ง ได้แก่

1 ด่านเชียงของ อยู่ในจังหวัดเชียงราย 
2 ด่านห้วยโก๋น จังหวัดน่าน
3 ด่านท่านาแล้ง จังหวัดหนองคาย (สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 )
4 ด่านมุกดาหาร (สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 )
5 ด่านนครพนม (สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3 )
6 ด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวประเทศลาว  ส่วนใหญ่จะเดินทางโดยรถยนต์ ผ่านด่านท่านาแล้ง จังหวัดหนองคาย  ซึ่งเป็นการเที่ยวท่องเที่ยวลาวทางภาคกลางและลาวเหนือ  ส่วนด่านอุบลราชธานีหรือช่องเม็ก  เป็นการท่องเที่ยวทางภาคใต้ของลาวหรือลาวใต้  มีเมืองสำคัญที่คนไทยคุ้นหูได้แก่ เมืองปากเซ  แขวงจำปาสัก 

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางใต้ของลาวได้แก่ ปราสาทวัดพู  เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในสมัยขอมซึ่งมีความรุ่งเรืองอยู่ในดินแดนทางแถบนี้มาก่อน  ส่วนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของเมืองปากเซได้แก่ น้ำตกคอนพะเพ็ง  น้ำตกหลี่ผี  น้ำตกตาดฟาน และน้ำตกตาดผาส้วม 

ส่วนใครที่ต้องการไปเที่ยวหลวงพระบางโดยทางรถยนต์  ก็จะต้องผ่านด่านหนองคายเข้าสู่เมืองเวียงจันทน์ซึ่งมีระยะทางห่างกันประมาณ 40 กม.  จากนั้นก็เดินทางต่อไปยังเมืองวังเวียง  และเมืองหลวงพระบางตามลำดับ  ในเส้นทางเดียวกันนี้ก็สามารถแวะไปเที่ยวทุ่งไหหิน ในเมืองเชียงขวาง แขวงโพนสวรรค์ ดินแดนที่เคยเป็นสนามรบในสมัยที่ลาวตกเป็นประเทศคอมมิวนิสต์

ทุ่งไหหินถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่จนถึงขณะนี้ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าสร้างเพื่ออะไร และสร้างในสมัยใด

อ่านต่อ 
ลาวใต้ ปากเซ แขวงจำปาสัก : เที่ยวปราสาทหินวัดพู ตื่นตากับน้ำตกหลี่ผี น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกตาดฟาน และน้ำตกตาดผาส้วม
ซ็อปปิ้งซื้อสินค้าลาว-จีนที่ตลาดดาวเรือง ฯลฯ

  

 
  
 

  

 
 
Copyright © PHOTO WORLD TOURS & TRANSPORT LTD.,PART , All Rights Reserved.


PHOTO WORLD TOURS & TRANSPORT LTD.,PART
1/109 Moo 9 Soi Pibulsongkram 6, Pibulsongkram Rd.,
Nonthaburi 11000, Thailand LICENCE 11/1064
TEL : 02- 966-7531-2 FAX : 02-966-7532

1/109 หมู่ 9 ซ.พิบูลสงคราม 6 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 แผนที่
URL : http://www.indochinaontour.com
E-mail : sales@indochinaontour.com