www.indochinaontour.com
 

ภาพชุดล่องเรือแม่น้ำโขง สู่หลวงพระบาง
ภาพชุดเมืองหลวงพระบาง มรดกโลก
ภาพชุดเที่ยวลาวใต้ เมืองปากเซ น้ำตกหลี่ผี คอนพะเพ็ง
 
ภาพชุดเมืองเวียงจันทน์

ภาพชุดเมืองวังเวียง

ออกไปหน้าแรก บทความ

(ต่อ)

รัฐบาลลาวแดงทำการล้มเลิกระบอบกษัตริย์   ตามนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัสเซีย ” เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา “  กษัตริย์ลาวองค์สุดท้ายถูกบังคับให้สละราชบังลังค์   และถูกจับกุมให้ไปอยู่ในค่ายกักกัน  ส่วนพระราชวังที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบางถูกฝ่ายทหารแดงบุกยึด พร้อมกับเข้าไปโขมยทรัพย์สินและของมีค่า  จากนั้นพระราชวังก็ถูกปิดตายมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่มีการปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์  

หลังจากพ้นยุคสงครามเย็น(สงครามคอมมิวนิสต์)  รัฐบาลประชาธิปไตยของลาวได้ปรับปรุงวังของเจ้ามหาชีวิตให้เป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อจัดแสดงเครื่องใช้ไม้สอยของกษัตริย์ และเป็นที่ประดิษฐานพระบาง จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองหลวงพระบางมาจนถึงทุกวันนี้

ประเทศลาวในอดีตเมื่อหลายร้อยปีก่อนมีชื่อว่า “อาณาจักรล้านช้าง หรือลาวล้านช้าง “ (เช่นเดียวกับอาณาจักรล้านนา-เชียงใหม่ )  มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองหลวงพระบาง

ต่อมาพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ได้ย้ายเมืองหลวงไปที่นครเวียงจันทน์ พร้อมกับสถาปนากรุงเวียงจันทน์ขึ้นเป็นราชธานีเมื่อปี พ.ศ. 2091  พร้อมสร้าง “ หอคำ(หรือหอพระแก้ว) “ เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตซึ่งอัญเชิญมาจากเมืองเชียงใหม่ เมื่อครั้งที่พระองค์ถูกร้องขอจากพระญาติที่ปกครองล้านนาเชียงใหม่ ให้เสด็จไปเป็นกษัตริย์แห่งเมืองล้านนา  เนื่องจากเห็นว่าเชียงใหม่ว่างเว้นกษัตริย์มาเป็นเวลานาน 

หลวงพระบางเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรลาวในยุคต้นๆ  หรือที่เรียกว่า “สมัยลาวล้านช้าง “ หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า “สมัยนครเชียงทอง”  มีกษัตริย์หรือเจ้ามหาชีวิตปกครองในยุคนี้ 44 พระองค์  (พ.ศ. 1859 – 2091)

ส่วนยุคสมัยของ “กรุงศรีสัตนาคนหุต”  หรือยุคต่อมาเริ่มนับตั้งแต่พระเจ้าพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ทรงย้ายราชธานีจากหลวงพระบางมาอยู่ที่กรุงเวียงจันทน์ หรือนับตั้งแต่ พ.ศ.2091 จนถึง พ.ศ. 2273  ยุคนี้มีเจ้ามหาชีวิตปกครอง  15 พระองค์  (หรือเจ้ามหาชีวิตของลาวลำดับที่ 45  ถึงองค์ที่ 60 )  สัญลักษณ์ที่แสดงถึงการสร้างราชธานีแห่งใหม่ในกรุงเวียงจันทน์ ได้แก่ "เจดีย์พระธาตุหลวง “ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลาวมาจนถึงปัจจุบัน

ส่วนยุคลาวล้านช้าง หรือลาวหลวงพระบางมี “วัดเชียงทอง “ เป็นวัดหลวง ซึ่งเป็นตำนานของศิลปะแบบล้านช้างที่มีความอ่อนช้อยสวยงามมาก

ในยุคปลายสมัยกรุงศรีสัตนาคนหุต  เกิดการแย่งชิงอำนาจภายในราชวงค์ของลาว  ทำให้ลาวแบ่งออกเป็น 3 ฝ่ายโดยไม่ขึ้นแก่กัน ได้แก่ ลาวเวียงจันทน์ (ลาวกลาง)  ลาวหลวงพระบาง(ลาวเหนือ)  และลาวจำปาศักดิ์ (ลาวใต้) ครั้นมาถึงสมัยที่ลาวตกเป็นเมืองขึ้นจากชาติตะวันตก  ฝรั่งเศสจึงรวมลาวทั้ง3 ฝ่าย ให้มีเพียงลาวเดียว  พร้อมกับแต่งตั้งราชวงศ์ของลาวล้านช้าง(ลาว-หลวงพระบาง)ให้เป็นเจ้ามหาชีวิตหรือเป็นกษัตริย์ของประเทศลาวสืบไป   ส่วนเจ้ามหาชีวิตของลาว-เวียงจันทน์และ ลาว-จำปาสัก  รัฐบาลฝรั่งเศสได้แต่งตั้งให้เป็นที่ตำแหน่งปรึกษาของเมืองนั้นๆ

อ่านต่อ


 
 
เมืองหลวงพระบาง มรดกโลก : วัดเชียงทอง พระธาตุพูสี ชมทิวทัศน์เมืองหลวงพระบาง วัดใหม่วิชุลราช ท่องราตรีซื้อสินค้าพื้นเมือง
ชมพระราชวังเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา ล่องโขงชมถ้ำติ่ง อลังการกับน้ำตกตาดกวางสี ตื่นแต่เช้ามาตักบาตรข้าวเหนียว
 


   
  
  

  
  
 
Copyright © PHOTO WORLD TOURS & TRANSPORT LTD.,PART , All Rights Reserved.


PHOTO WORLD TOURS & TRANSPORT LTD.,PART
1/109 Moo 9 Soi Pibulsongkram 6, Pibulsongkram Rd.,
Nonthaburi 11000, Thailand LICENCE 11/1064
TEL : 02- 966-7531-2 FAX : 02-966-7532

1/109 หมู่ 9 ซ.พิบูลสงคราม 6 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 แผนที่
URL : http://www.indochinaontour.com
E-mail : sales@indochinaontour.com