หลวงพระบาง
    เวียงจันทน์ - วังเวียง พค. - ธค.59    

VTV03 เวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม-วังเวียง-เวียงจันทน์ 3 วันทัวร์(QV)
เที่ยวครบ เต็มอิ่ม โดย..... สายการบินลาวแอร์ไลน์
Feb10_VTV03_QV_Mar_Dec59
เดินทาง
6-7, 20-22 พค., 10-12 มิย. ท่านละ 13,900 บาท
17-19 กค., 12-14 สค., 16-18 กย.
21-23 ตค., 18-20 พย., 10-12 ธค., 31 ธค.-2 มค.60  ท่านละ 14,900 บาท
   
หลวงพระบาง
  สปป.ลาว หลวงพระบาง - ทุ่งไหหิน - วังเวียง - เวียงจันทน์ เมย. - ธค.59    

LPV03-2 มรดกโลกหลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 3 วันทัวร์(QV)
โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ บินภายใน 1 เที่ยว
Feb04_LPV03_2_QVMar_Dec59
เดินทาง
30 เม.ย.-2 พค., 5-7, 6-8, 20-22 พค.,ท่านละ 17,900 บาท
16-18, 17-19, 18-20 กค., 11-14 สค., 22-24 ตค., 18-20 พย.,
10-12 มิย., 9-11 กย., ท่านละ 16,900 บาท
14-16,15-17 เม.ย.,3-5,10-12 ธค.,31 ธค.-2 มค.,1-3 มค.60 ท่านละ 18,900 บาท

L633 มรดกโลกหลวงพระบาง 4 วันทัวร์(QV)
Feb03_L633_QV_Mar_Dec59
เดินทาง 
29 เม.ย.-2 พค., 6-9 พค.,19-22 พค., ท่านละ 17,900 บาท
15-18, 17-20 กค., 11-14 สค., 21-24 ตค., 18-21 พย., 2-5 , 10-13 ธค.,
24-27 มีค., 23-26 มิย., 8-11 กย., 6-9 ตค.,     ท่านละ 17,000 บาท
30 ธค.-2 มค.60 ท่านละ 19,900 บาท


PLVT04 หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 4 วันทัวร์(QV) โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์
Feb07_PLVT04_QV_Apr_Dec59
เดินทาง 9-12 มิย., 22-25 กย., 11-14 สค.   ท่านละ 17,900 บาท
29 เม.ย.-2 พค., 5-8, 19-22 พค., 17-20 กค., 21-24 ตค.,  ท่านละ 18,900 บาท
17-20 พย., 2-5, 9-12, 22-25 ธค. 31 ธค.-3 มค.60   ท่านละ 20,900 บาท
   
หลวงพระบาง
     สปป.ลาว หลวงพระบาง - วังเวียง - เวียงจันทน์ เมย.- ธค.59 

LTG03 มรดกโลกหลวงพระบาง 3 วันทัวร์(TG) โดยสายการบิน Thai
Feb05_LTG03_TG_May_Dec59
เดินทาง 29 เม.ย.-1 พค., 17-19 มิย., 15-17 กค., 16-18 กย.
ท่านละ 19,900
15-17 เม.ย., 6-8 พค., 21-23 ตค., 18-20 พย., 9-11 ธค.
ท่านละ 20,900 บาท
30 ธค.-1 มค.60


VLTG03 เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 3 วันทัวร์(TG) โดย สายการบิน Thai
Feb08_VLTG03_TG_Apr_Dec59
กำหนดการเดินทาง
30 เม.ย.-2 พค., 17-19 มิย., 22-25 กย.
ท่านละ 19,900 บาท
15-17 เม.ย., 20-22 พค., 15-18 กค., 12-14 สค.
ท่านละ 20,900 บาท
22-24 ตค., 25-27 พย., 3-5, 31 ธค.-2 มค.60VLTG04 เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 4 วันทัวร์(TG) โดยสายการบิน Thai
Feb09_VLTG04_TG_Apr_Dec59
เดินทาง 29 เม.ย.-2 พค., 5-8, 19-22 พค., 17-20 กค. ท่านละ 20,900 บาท
16-19 มิย., 11-14 สค., 22-25 กย. ท่านละ 19,900 บาท
21-24 ตค., 17-20 พย., 2-5, 9-12 ธค. ท่านละ 20,900 บาท
30 ธค.-2 มค.60  ท่านละ 21,900 บาท


LVTG04 หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 4 วันทัวร์(TG) โดยสายการบิน Thai
Feb06_LVTG04_TG_May_Dec59
กำหนดการเดินทาง 
22-25 เม.ย., 9-12 มิย., 12-15 สค., 9-12 กย
. ท่านละ 19,900 บาท
29 เม.ย.-2 พค., 17-20 กค., 20-23 ตค., 24-27 พย.,
ท่านละ 20,900 บาท
13-16, 15-18 เม.ย., 2-5, 9-12 ธค., 30 ธค.-2 มค.60  ท่านละ 21,900 บาท
   
หลวงพระบาง
 ลาวเหนือ - ลาวใต้ ปากเซ
LKD04 ดอนเมือง-เลย-เชียงคาน-ท่าลี่-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง-สุวรรณภูมิ 4 วัน(DD-TG)
Sep10_LKD04_Donmueng_Luang_DD_TG_Oct_Jan58
ไป-กลับ เครื่องบิน โดย... สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทย
สนใจติดต่อบริษัท 02-9667531  
UBP03 อุบลฯ-ปากเซ-น้ำตกตาดผาส้วม-ดาดฟาน-น้ำตกหลี่ผี-คอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดภู 3 วันทัวร์
Sep07_UBP03_SouthLao_Dec58SL
เที่ยวสบายเต็มอิ่ม โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์(SL)
สนใจติดต่อบริษัท 02-9667531  
   
หลวงพระบาง
เดินทางด้วย รถ- เรือ
PTLN06 กรุงเทพฯ-น่าน-ล่องเรือน้ำโขง-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์-หนองคาย 6 วัน(รถ)
Jun14_PTLN06_Nan_Lungprabang_Coach_Boat
เมืองน่าน ประตูสู่ สปป.ลาว, เวียดนาม, สิบสองปันนา
สนใจติดต่อบริษัท 02-9667531  
   
จีนตอนใต้
  จีนตอนใต้ : เชียงของ หลวงน้ำทา เชียงรุ้ง สิบสองปันนา คุนหมิง
 
BTLJ06: เชียงของ-สิบสองปันนา-เมืองหล้า-หลวงน้ำทา-เชียงของ 6 วันทัวร์(รถตู้)
โดย... รถตู้ปรับอากาศ, รถโค้ชปรับอากาศ
สนใจติดต่อบริษัท 02-9667531  
พม่า
  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เนปิดอ อินทร์แขวน พุกาม อินเล มัณฑเลย์ เมย .- ธค.59
 


STM03 พม่าตอนใต้-บ้านมูดอง-บ้านสิงขร-ตะนาวศรี-มะริด 4 วัน 3 คืน(รถ)
เดินทาง โดยรถตู้ หรือ รถบัสปรับอากาศท้องถิ่น
Feb02_STM03_Tanawsri_Mar_Dec59
เดินทาง  30 เม.ย.-2 พค., 6-8,20-22 พค.,17-19 มิย.,ท่านละ 11,900 บาท
17-19 กค.,12-14 สค., 16-18 กย., 22-24 ตค.,18-20 พย.,3-5 ธค.,10-12 ธค., 1-3 มค.60


DAWE03 ทะเลอันดามัน-กาญจนบุรี-ทวาย(พม่า) 3 วัน 2 คืน(รถตู้)
Feb01_DWAE03_Feb_Dec59
เที่ยวเมืองทวาย... อันดามันใกล้แค่เอื้อม
เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ กำหนดการเดินทา**ทุกวันศุกร์**
6-8 ท่าน ออกเดินทาง ท่านละ 9,900 บาท

 
MPS03 มัณฑะเลย์-เมย์เมี่ยว-สกายน์-อมรปุระ-มัณฑะเลย์ 3 วัน(TG) โดยสายการบินไทย(TG) Thai
สนใจติดต่อบริษัท 02-9667531  
MMY05 แม่สอด–เมาะละแหม่ง-อินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-ดอนเมือง
Jun18_MMY05_Myanmar_BKK_Maesod_Moramang_Hongsa_Yangong_DD
5 วัน 4 คืน เดินทาง โดย... รถยนต์ และเครื่องบิน(สายการบินนกแอร์ DD)
สนใจติดต่อบริษัท 02-9667531  
MBIY04 พม่า-มัณฑะเลย์-พุกาม-ทะเลสาบอินเล-ย่างกุ้ง 4 วัน(TG)โดยสายการบินไทย(TG) Thai
Sep03_MBIY04_Myanmar_Oct_Dec58_TG
สนใจติดต่อบริษัท 02-9667531  
MTG04 พม่า-มัณฑะเลย์-มอญยอ-พุกาม-อมรปุระ-มัณฑะเลย์ 4วัน(TG-รถ-TG)
โดยสายการบินไทย(TG) May103_MTG04_Myanmar_Mandaley_TG
สนใจติดต่อบริษัท 02-9667531  

MTM04 เจาะลึกมัณฑะเลย์-เมย์เมี่ยว-สกายน์-มิงกุน-อังวะ-อมรปุระ 4 วัน โดย สายการบินไทย(TG) Thai
May104_MTM04_Myanmar_Mandaley_TG
สนใจติดต่อบริษัท 02-9667531  

PTM03 แม่สาย-เชียงตุง-เมืองลา(รัฐฉาน)-พม่า 3 วันทัวร์ (รถตู้/รถบัส)
May105_PTM03_Maesai_Chiangtung_Bus
สนใจติดต่อบริษัท 02-9667531  

   
กัมพูชา
 กัมพูชา : นครวัด นครธม โตนเลสาบ /พนมกุเลน พนมเปญ
REB03 ปอยเปต-นครวัด-นครธม-บันเตียเสรย์ 3 วัน(รถ)
เที่ยวชมอาณาจักรขอมโบราณ พักระดับ 4 ดาว โดย..... รถตู้ปรับอากาศ
สนใจติดต่อบริษัท 02-9667531  

REP03 นครวัด-นครธม-บันเตียเสรย์-หริหราลัย 3 วัน (FD)
สัมผัสมนต์เสน่ห์อาณาจักรขอมโบราณ โดย... สายการบินแอร์เอเชีย
สนใจติดต่อบริษัท 02-9667531  


RPH03 นครวัด นครธม บันเตียเสรย์ พนมกุเลน 3 วัน (PG)
สัมผัสมนต์เสน่ห์อาณาจักรขอมโบราณ โดย... สายการบินบางกอกแอร์เวย์
สนใจติดต่อบริษัท 02-9667531  


RPV05 ปอยเปต-นครวัด-บันเตียเสรย์-พนมเปญ-โฮจิมินห์  5 วันทัวร์
เที่ยวชมอาณาจักรขอมโบราณ ที่กัมพูชา และสัมผัสเวียดนามใต้ ที่โฮจิมินห์  ไปรถ-กลับเครื่องบิน
สนใจติดต่อบริษัท 02-9667531  
 
เวียดนาม
  เวียดนาม : ฮานอย ฮาลอง /โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่/เว้ ดานัง ฮอยอัน
  เวียดนามเหนือ
PHSH06วียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง-บั๊คฮา-ซาปา-ลาวไก-นิงห์บิงห์ 6 วัน
เจาะลึกซาปา หลังคาแห่งอินโดจีน โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(QR)
สนใจติดต่อบริษัท 02-9667531
PLVN07 หนองคาย-เวียงจันทน์-เมืองวิงห์-ฮาลองบก-ฮาลองเบย์-ฮานอย
เที่ยวเต็มอิ่ม จุใจ 7 วัน โดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP
สนใจติดต่อบริษัท 02-9667531  
PTV08 เวียดนามเหนือ เดียนเบียนฟู-ซาปา-ลาวกาย-ฮานอย 8 วันทัวร์
เที่ยวสมรภูมิรบ เดียนเบียนฟู และซาปา หลังคาแห่งอินโดจีน ไปรถ-กลับเครื่อง(VJ)
สนใจติดต่อบริษัท 02-9667531
 
เวียดนามกลาง
PTVL06 กรุงเทพฯ-มุกดาหาร-สะหวันเขต-เว้-ดานัง-ฮอยอัน 6 วัน(รถ)
เวียดนามกลาง เส้นทางยอดฮิต โดย... รถตู้,รถโค้ชปรับอากาศ VIP
สนใจติดต่อบริษัท 02-9667531
  เวียดนามใต
 
อินเดีย
  อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน
 
อินเดีย-เนปาล -สังเวชนียสถาน 8 วัน(E3) (พักวัด)
เดินทาง ติดต่อ 02-9667531

อินเดีย-เนปาล สังเวชนียสถาน 8 วัน (E3) (พักโรงแรม)
เดินทาง ติดต่อ 02-9667531

บาหลี
  บาหลี อินโดนีเซีย
DBL05 เจาะลึก-เกาะบาหลี-อินโดนีเซีย 5 วัน(TG)
เดินทาง ติดต่อ 02-9667531 ท่านละ  31,900 บาท
ญี่ปุ่น
  ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ ซากุระ ออนเซ็น
 
โอซาก้า-เกียวโต-นาโกย่า-ทาคายาม่า-เจแปนแอลป์-ฟูจิ-โตเกียว-นาริตะ 6 วัน 4 คืน(TG)
โดยสายการบินไทยสะสมไมล์ 50%
ดินทาง ... .ติดต่อบริษัท 02-9667531 
จีน
  ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
 
ยุโรป
  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
EURO 1.1  อิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 9 วัน(MS) โดย..... สายการบินอียิปต์แอร์ ด้วยโบอิ้ง 777
เดินทาง....ติดต่อบริษัท 02-9667531 
EURO 10.1  เยอรมัน-เชค-สโลวัค-ออสเตรีย-ฮังการี 8 วัน(MS) พร้อมสะสมไมล์การบินไทย
เดินทาง..... ติดต่อบริษัท 02-9667531 
EURO 19  อังกฤษ-สก๊อตแลนด์-เวลส์ 8 วัน(MS) โดย..สายการบินอียิปต์แอร์  สะสมไมล์การบินไทย(TG) เดินทาง....ติดต่อบริษัท 02-9667531 
EURO 20  สเปน-โปรตุเกส 8 วัน(MS) เดินทางโดย..... สายการบินอียิปต์แอร์ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย
เดินทาง...... ติดต่อบริษัท 02-9667531 
คาราวาน
  คาราวานทัวร์ ไทย -ลาว อีกรสชาติหนึ่งของการท่องเที่ยวที่คุณไม่ควรพลาด
 
CLV04 คาราวาน หนองคาย-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์-หนองคาย 4 วัน กำหนดการเดินทางโปรดสอบถาม/ อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ท่านละ9,900 บาท (กรุ๊ปละ 35-40 ท่าน) อย่างน้อย 10 คันออกเดินทาง
 
ชมภาพประทับใจจากการเดินทางของอินโดไชน่าออนทัวร์ Indochinaontour.com
หลวงพระบาง
วังเวียง เวียงจันทน์
ลาวใต้
ปากเซ ปราสาทพู
ล่องโขง เที่ยวลาว
ชมธรรมชาติ
ทุ่งไหหิน ซำเหนือ
เชียงขวง
สงกรานต์
หลวงพระบาง
เว้ ดานัง ฮอยอัน
มรดกโลก
ซาปา
เดียนเบียนฟู
ดาลัด มุยเน่
โฮจิมินห์ซิตี้
พม่า
พุกาม มัณฑเลย์
กัมพูชา
นครวัด นครธม
บาหลี อินโด
จีน สิบสองปันนา
ทริปพนักงานแบ๊งค์
ทริปช่างภาพแคนนอน
More
Links
 
ภายในประเทศ
o ททท.การท่องเที่ยวไทย
o กรมการท่องเที่ยว
o แผนที่ทางหลวง
o หาพิกัดดาวเทียม
o สนามบินสุวรรณภูมิ
o กรมอุตุนิยมวิทยา
o ตำรวจทางหลวง
o ดูทีวีทุกช่องผ่านเว็บ
o เทียบเวลาทั่วโลก


ต่างประเทศ
o การท่องเที่ยว สิงคโปร์
o การท่องเที่ยว ฮ่องกง
o การท่องเที่ยว เกาหลี
o การท่องเที่ยว ญี่ปุ่น
o ททท.ออสเตรเลีย
o ทำ Passport
 
 
 
Copyright © PHOTO WORLD TOURS & TRANSPORT LTD.,PART , All Rights Reserved.


PHOTO WORLD TOURS & TRANSPORT LTD.,PART
1/109 Moo 9 Soi Pibulsongkram 6, Pibulsongkram Rd.,
Nonthaburi 11000, Thailand LICENCE 11/1064
TEL : 02- 966-7531-2 FAX : 02-966-7532

1/109 หมู่ 9 ซ.พิบูลสงคราม 6 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 แผนที่
URL : http://www.indochinaontour.com
E-mail : indochinaontour@gmail.com